Bejelentés


Hőkép


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Termográfia, alkalmazási területei

Mérési elv

Az érintésmentes hőmérsékletmérés (így a termográfia is) azt a fizikai jelenséget használja ki, hogy az abszolút nulla hőmérséklet (-273,15 °C) felett a testek elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, egyebek között hősugárzást is. A hosszú hullámhosszak mindig megtalálhatók e sugárzásban, a rövid hullámhosszakat pedig csak kellően forró testek bocsátják ki (Plank-féle sugárzási törvény).

A testek sugárzási képességét felületük emissziós tényezője befolyásolja, amely elsősorban a felület anyagösszetételétől, érdességétől és a hullámhossztól (hőmérséklettől) függ. Eltévesztése vagy figyelmen kívül hagyása a termográfiai mérés eredményét legjelentősebben befolyásoló hibaok. Minél kisebb emissziós képességű egy (átláthatatlan) test, annál inkább erősödik a reflexiós tulajdonsága. Tehát a mérőműszer a testről kibocsátott hősugárzás mellett a környezetből származó - a mérőtárgy felületén reflektált - hősugárzást is érzékeli, aminek hatása csak a pontos emissziós tényező megadásával korrigálható. A jelenség annál súlyosabb, minél nagyobb a mérendő test és a környezete között fennálló hőmérséklet-különbség.

Mivel az infravörös sugárzásnak valamilyen közegen (többnyire levegőn) keresztül kell áthaladnia a mérendő tárgytól a mérőberendezésig, természetesen a közeg jellemzői is befolyásolják a mérést. A levegő jó átviteli képességű hullámhossz-tartományait atmoszférikus ablaknak szokás nevezni, amelyekhez igazítottan készülnek rövid- és hosszúhullámú hőkamerák. Amíg a hosszúhullámú kamerákkal a leghidegebb és a legmelegebb testek egyaránt mérhetők, a rövidhullámú hőkamerákkal hideg (például –80 °C-os) testek nem mérhetők (a hideg testek ugyanis rövidhullámú sugárzást nem bocsátanak ki). Ellenben a rövidhullámú hőkamerák nagy előnye, hogy üvegen át történő mérésekre is alkalmasak, mivel az üveg a rövidhullámú hősugárzást átengedi.

Hőkamerák

Az utóbbi néhány évben szinte egyeduralkodóvá váltak a mátrixdetektoros hőkamerák az infravörös termográfiában. Ezeknél nincs szükség mechanikai kitérítőegységre, ezáltal a kamera mechanikailag egyszerűbb, kisebb méretű és könnyebb. Bár a mátrixdetektoros hőkamera optikai sugármenete meglepően egyszerű, a részleteket tekintve azonban több gond is adódik: az egyik fő probléma az, hogy a hőkép minden egyes képpontját egy-egy egyedi érzékelő alakítja át, ezek karakterisztikája nagyon hasonlíthat a szomszédos eleméhez, de mégis mérhetően különbözik attól. Az egyezőség hiányának kompenzálása komoly mennyiségű valós idejű számítást igénylő jelfeldolgozást (korrekciót) igényel.

A rövidhullámú tartományban dolgozó mátrixdetektoros kamerákban leginkább a különösen nagy teljesítményű InSb-, CdHgTe-, valamint az olcsóbb PtSi-alapú detektorokat alkalmazzák. Ezen kívül a megfelelő érzékenység elérése céljából a detektor -190°C ... -196 °C-ra történő hűtést, és ezáltal jelentős többletköltséget igényel. A hosszúhullámú tartományban leginkább a viszonylag új (de nagyon gyorsan terjedő, kedvező árfekvésű), úgynevezett Quantum Well (hőellenállásos vagy bolométer) érzékelőtechnológia kerül felhasználásra, amely nagy hő- és geometriai felbontású érzékelők készítését teszi lehetővé. Sok esetben a mátrixos érzékelők egyedi elemeinek reakcióidejével szemben támasztott nem túl szigorú követelmény megengedi a hűtés nélküli detektorok alkalmazását is. Sugárzásfizikai okokból természetesen nagy hőfelbontás alacsony hőmérsékleten hűtés nélkül csak a hosszúhullámú tartományban érhető el.

Kamera kiválasztásánál figyelembe veendő jellemzők:
geometriai felbontás
képfelbontás
hőmérséklet-felbontás
képrögzítési frekvencia
detektorhűtés

Alkalmazási területek:
épület-termográfia és hűtőházak hőszigetelésének felmérése
villamos berendezések felmérése
gépészeti berendezések felmérése
állatorvosi és humánbiológiai mérések
üveggel kapcsolatos mérések
mikroelektronikai mérések (gyors hőmérséklet-változással járó folyamatok)
acél- és alumíniumipari mérések (pl. salakfelismerés, öntési folyamat felügyelet)
mozgó tárgyak termográfiai mérése
ipari hőszigetelések felmérése
villamos távvezetékek felmérése

Szívesen állok minden érdeklődő rendelkezésére szakmai tanácsadással.

Rahne Eric
termográfiai szakértő

További szakmai segítséget, valamint termográfiai termékekről és szolgáltatásakról részletes információkat a www.pim-kft.hu honlapon talál.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!